Tajemnice Iluminatów i Masonów

masoneria

Ojcem tajemnej organizacji „Iluminaci” jest Adam Weishaupt (1748 – 1839) – który 1 maja 1776 roku, założył tajne stowarzyszenie  – „Zakon Iluminatów”. Był ściśle powiązany z rodziną Rothschildów. Weishaupt wszedł w kręgi masońskie, aby zwabić masonów do realizacji swojego planu.

Głównym celem przywódcy iluminatów było przekonanie chrześcijan do nowej organizacji. Miało odbywać się to metodą małych kroków czyli stopniowego niszczenia ludzi od chrześcijaństwa poprzez deizm, ateizm i satanizm.

Deizm jest nauką, filozofią mówiącą o porzuceniu człowieka przez Boga. Poprzez takie myślenie wywyższa się człowieka i jego nauki.

Wielu ludzi w historii świata i Polski było masonami. Dzisiaj mamy pełną wiedzę o ich metodach pozyskiwania ludzi, ale lata temu masonerię uważano za coś modnego i normalnego. Dlatego badając historię masonów, należy sprawdzić jak daleko dany mason zaszedł w swoich naukach. Jeżeli przekroczył próg deizmu i wszedł w kręgi ateizmu, to należy zaliczyć go z całą świadomością do masonów czy iluminatów. Te dwie organizacje satanistyczne różnią się tylko w szczegółach. Główne cele mają takie same.

Skąd wzięły się i jakie mają korzenie ?

Masoni i iluminaci wzorowali się na religiach babilońskich, które Bóg w Biblii potępia. Wielbiły one różnych bożków, popularyzując satanizm. Z tych samych kręgów powstał sanhedryn żydowski, który opublikował Talmud – świętą księgę chazarskich żydów.

Przedstawiam znakomity film, który prawidłowo opisuje iluminatów i masonerie.

Sprostowanie do filmu:

Masoni uważają, że Bóg chrześcijan nazywał się „Adonaj”. Jest to kłamstwo i nieprawda.

Nazwę „Adonaj” wymyślili Masoreci. Był to odłam żydów, który zaciemniał obraz Biblii, poprzez zmianę proroctw biblijnych o przyjściu Mesjasza.

„Adonaj” po polsku oznacza „Pan”. Już sam fakt używania przez wysokiego stopnia masonów imienia „Adonaj” jako imię prawdziwego Boga, powinien budzić wiele wątpliwości. Religie satanistyczne nigdy nie ujawniają prawdy o Bogu i Chrystusie.

Przepraszamy, film niedostępny.

.
Bóg, Biblia, Chrystus, Jeszu, jezus Chrystus Robert Brzoza

Formularz z NeTeS


No comments yet... Be the first to leave a reply!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Mikołaj Kopernik autor „Rozprawy o urządzeniu monety” napisał:

    „Chociaż niezliczone są klęski, wskutek których zazwyczaj podupadają królestwa, księstwa i rzeczpospolite, to jednak najgroźniejsze są moim zdaniem cztery: niezgoda, śmiertelność, nieurodzajność ziemi oraz spadek wartości monety. Trzy pierwsze są tak oczywiste, że nie ma nikogo, kto by o tym nie wiedział, jednakże czwarta, która dotyczy monety, dostrzegana jest przez niewielu i to jedynie przez najgłębiej myślących, ponieważ nie powoduje natychmiastowego i gwałtownego upadku państwa, ale doprowadza je do tego stanu stopniowo i jakby niewidocznie”.

  • David Rockefeller – „Wspomnienia”, 2005, str.405

    Niektórzy wierzą nawet, że jesteśmy częścią tajnego kabalistycznego stowarzyszenia działającego przeciwko interesom Stanów Zjednoczonych...oraz że w konspiracji obejmującej cały świat zmierzamy do stworzenia jednej globalnej struktury politycznej i ekonomicznej – jednego świata, jeśli tak wolicie to nazwać. Jeśli to jest stawiany mi zarzut, to jestem winny i jestem z tego dumny”.