Dlaczego Polska i Polacy byli i są cały czas niszczeni

złotówka

Szperając w sieci postanowiłem połączyć te dwie istotne dla Polski i Polaków informacje.

Kto i dlaczego nas niszczył i niszczy?!! 

Kto i dlaczego nas się bał i boi?!!  

Dlaczego jesteśmy ciągle pod okupacją?!!  

Dlaczego uchodzący za naszych przyjaciół amerykanie sprzedali nas, zniszczyli w czasie i po II wś?!!  

Dlaczego ci sami przyjaciele amerykanie sprzedali nas i zniszczyli (niszczą  do chwili obecnej) w 1989-2012?!!  

Kim byli i są ci „przyjaciele” amerykańscy?!!  

Kto rządził i rządzi Ameryką?!!

Kto tym wszystkim sterował i steruje?!!

Możecie się ze mną nie zgadzać, ale przeczytajcie i podajcie dalej – wszystkim Polakom.

Trudno jest walczyć nie widząc wroga. To jest jeszcze jeden dowód na niszczące partie zainstalowane w Polsce po wojnie i po 1989 do dnia dzisiejszego. To byli i są jak ja ich określam pachołki i wszarze. To byli i są mordercy Polski i Polaków. 

Dogłębne przemyślenia pozostawiam państwu.

Kiedy Polska się rozwinie gospodarczo?!! 

Kiedy pozbędziemy się biedy?!! 

Kiedy nasze rodziny, dzieci, przyjaciele nie będą głodować, odbierać sobie życia?!! 

W tym układzie, proszę państwa nigdy!!!

Musimy to wszyscy zrozumieć!!!

Musimy przestać popierać wszystkie partie zainstalowane przez tych „przyjaciół” w Polsce. Musimy wszyscy walczyć o wyzwolenie Ojczyzny Polski i Polaków. Dla przykładu zobaczcie, że ci sami „przyjaciele”, już tylko Polakom blokują zniesienie wiz do tej zas….. Ameryki.

A oto te dwie informacje zapewne znane. Jednak połączone w całość pokazują trwanie II wś na terenie Polski.

1) Hitler o Polakach

W sieci można znaleźć interesującą opinię o Polakach zawartą w „Głosie Wielkopolskim” z 1947 roku. Pochodzi ona z odnalezionego przez Amerykanów tajnego memoriału Hitlera skierowanego do Himmlera 4 marca 1944 roku. Dzisiaj, gdy polskość jest dezawuowana na każdym kroku a my, Polacy mamy wyjątkowo niskie mniemanie o samych sobie, warto czasami przytoczyć co mają o nas do powiedzenia najbardziej zaciekli wrogowie.

Według niedoszłego malarza z Braunau:

„Polacy są najbardziej inteligentnym narodem ze wszystkich, z którymi spotkali się Niemcy podczas tej wojny w Europie… Polacy według mojej opinii, oraz na podstawie obserwacji i meldunków z Generalnej Gubernii, są jedynym narodem w Europie, który łączy w sobie wysoką inteligencję z niesłychanym sprytem. Jest to najzdolniejszy naród w Europie, ponieważ żyjąc ciągle w niesłychanie trudnych warunkach politycznych, wyrobił w sobie wielki rozsądek życiowy, nigdzie niespotykany.

Na podstawie ostatnich badań, prowadzonych przez Reichsrassenamt, uczeni niemieccy doszli do przekonania, że Polacy powinni być asymilowani do społeczności niemieckiej jako element wartościowy rasowo. Uczeni nasi doszli do wniosku, że połączenie niemieckiej systematyczności z polotem Polaków dałoby doskonałe wyniki”.

Tekst ten nie powinien dziwić, ponieważ jest on typowym wyrazem kompleksu jaki Niemcy od stuleci odczuwają w stosunku do nas. Jeżeli ktoś nie wierzy, to proszę sobie poczytać opinie na temat Polski Fryderyka II lub Ottona von Bismarcka, w których obsesyjna nienawiść miesza się z mniej lub bardziej ukrytym podziwem.

Data powstania memoriału, 4 marca 1944 roku nie jest przypadkowa. Opinie Fuehrera o Polakach była prawdopodobnie efektem klęski tzw. General Plan Ost przewidującego eksterminację milionów Słowian z Europy Środkowej.

Pierwszy etap tych zamierzeń Niemcy rozpoczęli na Zamojszczyźnie, przystępując do wysiedlania ludności. Ku zdziwieniu okupantów doprowadziło to do zbrojnego oporu w warunkach niemieckiej przewagi i masowego terroru.

Decyzja o podjęciu walki okazała się słuszna mimo, że za każdego zabitego Niemca ginęły całe polskie wsie. Najeźdźcy zorientowali się jednak, że Polacy nie pójdą biernie na rzeź a wymordowanie wszystkich stawiających rozpaczliwy opór wymagałoby zbyt dużej ilości wojska tak potrzebnego na froncie.

Wygraliśmy makabryczną licytację z diabłem, któremu musiało to zaimponować.

2) A tutaj trafiłem na spisek przeciw Polsce

„My bardzo chętnie poprzemy waszą niepodległość, ale powiedz co zrobić z Waszym przemysłem?”.

Szczęka mi opadła, więc mi tłumaczył:

„Na Japonię mieliśmy 20 lat czasu, aby się przygotować na ich atak. Okazało się to niewystarczające. Wy z waszym wykształceniem i z waszym przemysłem w ciągu dwóch lat zdestabilizujecie rynki światowe, a my nie będziemy mogli się temu przeciwstawić. Więc, jeśli powiesz, co zrobić z waszym przemysłem, to poprzemy waszą niepodległość”.

Warunkiem poparcia niepodległości przez USA było zniszczenie polskiej gospodarki.

Warunkiem przyjęcia do UE, jak nam wmawiała wewnętrzna propaganda, była likwidacja: hutnictwa, górnictwa, stoczni, cementowni, cukrowni itd.

Państwa europejskie przed wejściem do UE, swój przemysł intensywnie dofinansowywały, a nam kazano nasz przemysł zniszczyć. Nasze rządy i społeczeństwo na to pozwoliły. Plan zniszczenia gospodarki pod nazwą „Planu Balcerowicza” Polacy z Lechem Wałęsą na czele przeprowadzili ochoczo.

Bezwzględnie wykorzystano ciężką psychozę, na którą zapadliśmy w 1989 roku. Z tej psychozy musimy się otrząsnąć, musimy znaleźć odwagę, by przyznać się, że daliśmy się oszukać jak dzieci. I przypomnieć sobie, że przecież przez wieki nie byliśmy niedołęgami.

Po I wojnie światowej od zera potrafiliśmy zbudować II RP, wielkim wysiłkiem całego narodu stworzyliśmy nowoczesny przemysł. Zbudowaliśmy Centralny Okręg Przemysłowy, zbudowaliśmy Gdynię. Polska doganiała czołówkę europejską. Do dzisiaj się tym chlubimy.

Po II wojnie, mimo jarzma komunizmu, potrafiliśmy zbudować tak potężny przemysł, że jego konkurencji na rynkach obawiały się nawet USA.

Pamięć o Katyniu, Smoleńsku, Jałcie, pamięć o 1939, 1945 i o 1989r nie prowadzi do wrogości z Niemcami, Rosją, Anglią i USA. Pamięć ta musi być żywa, aby nie odbierać politykom argumentów. Szczególnie politycy nie powinni wypominać tego bez potrzeby.

Kanclerz Schroeder powiedział:

„Niemcy o naszych interesach na wschodzie myśleć muszą zawsze, mówić – nigdy”.

Politycy krajów konkurencyjnych, znają wiedzę społeczeństwa i jego nastroje /mają wywiad/. To wystarczy by miarkowali swe naciski.

Wywołanie społecznej psychozy może całkowicie ubezwłasnowolnić polityków. Taką sytuację mieliśmy 1989r, gdy Polacy gotowi byli rozszarpać każdego krytyka „planu Balcerowicza”, co kosztowało nas utratę przemysłu.

W 2004 roku, gdyby „ulica” nie oszalała: „chcemy do Unii”, politycy mogli wytargować bardzo korzystne warunki w traktacie akcesyjnym. Irlandczycy kolejnym „nie” wywalczyli warunki tak korzystne, by powiedzieć „tak”.

Niemcy, Francja czy Anglia, mogą bezkarnie łamać zasady UE. Nie tylko z powodu swego bogactwa, lecz również dlatego, że wszyscy wiedzą, iż te narody będą bronić swych interesów, z wyjściem na ulicę i zmianą rządu włącznie.

Gdy jednak PiS spróbował wesprzeć finansowo stocznie, UE za karę nakazała ich likwidację. Stoczniowcy poszli „na bruk”, lecz ani jeden nie „wyszedł na ulicę”. 

3) Tak, ten program w Polsce jest prowadzony od lat siedemdziesiątych XX wieku, nosi nazwę dekapitalizacji przemysłu polskiego, jeżeli można zdekapitalizować czyjś przemysł, ekonomię i gospodarkę, to można i zdekapitalizować cały naród.

Ten plan wymyślili ludzie z Grupy Bilderberg, m. in. Kissinger.

Mogę tylko przypomnieć, że totalna dekapitalizacja polskiego majątku narodowego prowadzona jest od 1975 roku, zgodnie z Programem Kissingera z 1972 roku – „Program strategiczny działalności gospodarczej rządu Stanów Zjednoczonych w krajach postkomunistycznych”.

Został opracowany w 1970 roku przez zespół prof. R. Pipesa. Zatwierdzony w 1972 roku przez Departament stanu do realizacji.

Zenon Jaszczuk

źródło: polacy.eu.org

Formularz z NeTeSFoto: „Mammon” (CC BY-NC 2.0) by Sakuto

9 Responses to “Dlaczego Polska i Polacy byli i są cały czas niszczeni”

 • Revenforce on 19 stycznia 2017

  Dlaczego Polska jest niszczona?
  Nasz pobyt w Europie datuje się na 1800 lat p.n.e. Wedy (Wiedza) ludów euro-indyjskich to jedyna spisana historia w tamtych latach. Język zwany Sanskryt to słowiański język, a zarazem najstarsze pismo świata, które powstało po potopie około 4000 – 4500 lat temu. Tak zwana biblia to plagiat wiedzy wedyjskiej, a tzw Izraelici dzisiejsi, to dzieci szatana, którzy w V wieku n.e. stworzyli kaganat Khazarski i tam zaczęli wprowadzać w życie swoją religię, której podstawą jest Tora i Talmud. Dzieci szatana to potomkowie upadłych aniołów, których część przeżyła potop. Po zniszczeniu Khazarii przez księcia Rusi w X wieku n.e. tzw. elita uciekła na tereny dzisiejszych Niemiec i tam z udziałem kościoła katolickiego odtworzyli Święte Cesarstwo Rzymskie. Boskie, prawdziwe plemiona zwane Izraelitami zajmowały i do dzisiaj zajmują, całą środkową i południową Europę i Rosję. Plemiona chazarskie, pod wodzą Niemców (40% ludności USA to Niemcy) już ponad 1000 lat prowadzą wojnę z narodami prawdziwego Izraela. Wszystkie wojny prowadzone są na wyniszczenie ludu Bożego. Dodatkowo poprzez fałszowanie historii i wiedzy ogólnej, poprzez fałszywe religie, odsuwają od ludzi Boga Prawdziwego, zastępując Go przeróżnymi, wyciągniętymi z niebytu uzurpatorami. Wojna ta toczy się pomiędzy światłem a ciemnością, szatanem, który jest upadłym aniołem i jego bastardami, a Bogiem i jego ludem wybranym, lecz niewdzięcznym, który zasiedla Europę, przed wiekami posiadającym ogromne imperium, dzisiaj wyniszczonym i wyniszczanym, zajmującym miejsce między Odrą i Bugiem.

 • Revenforce on 20 stycznia 2017

  Nasi praojcowie otrzymali od Boga Europę jako Boski Naród Wybrany, około 3800 lat temu. Jednak już około 3400 lat temu, ci krnąbrni ludzie o twardym, nienawykłym do zginania karku, o dobroci Boskiej, przypieczętowanej przymierzem, zapomnieli!

  Powtórzonego Prawa 4:

  (27) I rozproszy was Pan między ludami, a pozostaniecie tylko nieliczną garstką wśród narodów, do których was Pan zaprowadzi.
  (28) A tam będziecie służyli bogom będącym dziełem rąk ludzkich z drzewa i kamienia, którzy nie widzą i nie słyszą, nie jedzą i nie wąchają.
  (29) I będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz go, jeżeli będziesz go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą.
  (30) Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka cię to wszystko u kresu dni, nawrócisz się do Pana, swego Boga, i będziesz słuchał jego głosu,
  (31) Gdyż Pan, twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym, nie opuści cię ani cię nie zniszczy i nie zapomni o przymierzu z ojcami twoimi, które im zaprzysiągł.

  Bóg wymaga naszego posłuszeństwa oraz ukorzenia się przed Nim. Posiadamy olbrzymią ilość grzechów, czyli Bóg ma nam wiele do wybaczenia. Nie bądźmy ludem twardego karku i błagajmy Go codziennie na kolanach o uwolnienie nas z rąk nasienia węża, które to uwolnienie Bóg przed wieloma wiekami nam obiecał.

  Jedynie szczera modlitwa do Stwórcy, a więc Boga Ojca, może spowodować Jego pomoc!

 • Bobas on 21 stycznia 2017

  to jeszcze nic – te powyższe; fundamentem tego „złego” powinna być – ODEZWA: https://www.alberto.pl/index.php/religia-rzymskokatolicka/kosciol-i-polityka.html

 • Revenforce on 21 stycznia 2017

  Możesz mi wytłumaczyć o co tobie z tą „odezwą”?

  Czy w tych moich dwóch komentarzach, chociaż jednym słowem wspominam Jezusa i KK. Nie umiesz czytać ze zrozumieniem, Cytowałem tylko Biblię, Stary Testament i mówiłem o Bogu Stwórcy, nie mówiłem nic o „religii” Watykańskiej i ich wymyślonym bożku.

 • Jan on 23 stycznia 2017

  Co tam Polacy to mądry naród a zarazem nie. Gdy zawierucha wojenna, zrywy powstańcze czy też inne zagrożenia potrafią się jednoczyć to prawda, lecz gdy sami rządzą, jest naród skłócony, sami sobie ubliżają, jeden drugiego utopiłby w przysłowiowej łyżce wody – często ten przykład idzie od najwyższych przedstawicieli władzy. Czyli nie potrafią sami decydować o swoim losie – zawsze pręgierz i niewola a później walka – jak nas obcy nie zniszczą to sami się zniszczymy. A co do wiary modlimy się nawet w Częstochowie a służymy diabłu. Człowiek ubliżający drugiemu człowiekowi, pokazuje się w Kościołach a z najwyższego piedestału wyzywa, ubliża, wołający, że jego wiara jest najważniejsza a później deptający godność człowieka jest człowiekiem ogromnie zakłamanym po prostu faryzeusz z ukłonami i szacunkiem Jan

 • nadia on 27 stycznia 2017

  Jan – narod polski, mysle, ze jest madrym narodem, tylko ciagle mu ktos w tym przeszkadza, polecam link:
  https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/01/dlaczego-polska-padla-z-koncem-xviii-wieku/

 • Prymitywna wypowiedz z 23I2017 Jana on 13 lutego 2017

  Negowanie polityczności wojska zjawiło się od czasu powstania nowego rządu, od 16 XI 2015. Oficerowie, urażeni zmianą, skokową, która nastąpiła po 27-letnim okresie depatriotyzacji (6II89-15XI2017), której to depatriotyzacji się nie przeciwstawili w swej służbie wojskowej, umyślili sobie wytrych do swej duszy i swego postępowania, który tuszować ma (jakby leczyć ma) głębokie poczucie niespójności ich postępowania i rzeczywistości, która ma przecież cechę inteligibilności i może wygenerować dyskomfort.

  Nie zdają sobie sprawy, że ich cierpienie – niespójności, nieciągłości z rzeczywistością, która jest silnie inteligibilna (podkreślał to Jan Paweł, np. w swej interpretacji pobierania procentów, w swej teorii buntu rzeczy1) – wymaga innego sposobu leczenia, kuracji i niezmiernie się mylą w swej koncepcji apolityczności. Ich koncepcja apolityczności wojska, patriotyzmu, powstała pod wpływem szoku z powodu powstania nowego rządu, nowego ministerstwa ON od 16 XI 2015. Nie mogą znieść, że jako oficerowie, nie ubolewali nad zamordowaniem generałów i prezydenta, a koncepcja wypadku się im rozpada i MON nie chce jej już dalej firmować. Czują się zagrożeni. Nie mogą znieść twierdzenia ministra A. Macierewicza: Prezydenta RP zamordowano, ponieważ zawsze się wypowiadali negatywnie o zamachu, twierdząc, że zamach był wypadkiem.
  Prawda jest tak dla nich bolesna, że czują się zdezorientowani przez wypowiedzi ministra A. Macierewicza. Od chwili nowego MON czują się przestępcami, szukają jakiejś odpowiedzi, wykrętu dla siebie. To, co na swoje usprawiedliwienie wymyślili, ci, którzy się i tak mają za przestępców wobec polskości, jest groźne dla życia społecznego. Podobnego doświadczenia nabył historyk D. Tusk, gdy nagle zanegował polskość, pisząc, że „polskość to nienormalność”, jakby zerwał się – pod wpływem wad w wychowaniu patriotycznym – z uwięzi listy faktów; zabrakło mu humanistyki, gdyż ta humanistyka, której się nauczył stałą się kolekcją dat, faktów.

  To, co od 16 XI 2015 oficerowie wymyślili – jako reakcja na skokową zmianę, którą wyborcy J. Kaczyńskiego, A. Macierewicza, A. Dudy, B. Szydło, M. Morawieckiego, K. Morawieckiego – jest groźne dla polskiej racji stanu, zwłaszcza w świecie, w którym już wszystko stało się polityczne, o czym pierwszy informował św. Jan Paweł II, a zwłaszcza polityczne stały się (i były) wojny, wojska, armie, użycie samolotów, bombowców. Przykładowo, 28 VIII 1998 nadleciały bombowce nad Sudan i po wykonaniu „misji” zbombardowania całej produkcji leków w Sudanie odleciały do Afganistanu. Misja zorganizowana przez koncerny farmaceutyczne, polegała na zbombardowaniu fabryk tanich leków dla ratowania wolnego rynku. W Sudanie i Afganistanie. Polityka, patriotyzm są związane z troską o życie, ogólna teoria polityki wyjaśnia i koryguje oraz ocenia zachowania znane w polityce i dlatego jest niezbędna w nauczaniu podchorążych.

  Wszystko co jest w życiu jest polityczne i wezwanie do tworzenia w Polsce apolitycznego wojska i patriotyzmu wystawią Polskę na śmiertelne niebezpieczeństwo w środowisku, w którym nie ma nic apolitycznego.

 • ISKRA on 15 września 2017

  A moja przepowiednia dla wszystkich jest taka 😀

  „Każdy zło i cierpienie innym czyniący już w niedługim czasie w nicość, czyli w popiół się zamieni, a wszystkich dobro innym czyniący i energię miłości niosących świetlana przyszłość czeka”

  i w tym jednym przydługim zdaniu zawarta jest cała najprawdziwsza prawda naszego ŻRÓDŁA WSZECHRZECZY i to warto mieć zawsze przed oczami i w swoim nowoczesnym komputerze SERCO-UMYŚLE.

  TAK SIĘ NIEBAWEM STANIE ! 😀

 • Henryk on 8 grudnia 2017

  Lubię to święta prawda ale czy zdążymy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • Mikołaj Kopernik autor „Rozprawy o urządzeniu monety” napisał:

  „Chociaż niezliczone są klęski, wskutek których zazwyczaj podupadają królestwa, księstwa i rzeczpospolite, to jednak najgroźniejsze są moim zdaniem cztery: niezgoda, śmiertelność, nieurodzajność ziemi oraz spadek wartości monety. Trzy pierwsze są tak oczywiste, że nie ma nikogo, kto by o tym nie wiedział, jednakże czwarta, która dotyczy monety, dostrzegana jest przez niewielu i to jedynie przez najgłębiej myślących, ponieważ nie powoduje natychmiastowego i gwałtownego upadku państwa, ale doprowadza je do tego stanu stopniowo i jakby niewidocznie”.

 • David Rockefeller – „Wspomnienia”, 2005, str.405

  Niektórzy wierzą nawet, że jesteśmy częścią tajnego kabalistycznego stowarzyszenia działającego przeciwko interesom Stanów Zjednoczonych...oraz że w konspiracji obejmującej cały świat zmierzamy do stworzenia jednej globalnej struktury politycznej i ekonomicznej – jednego świata, jeśli tak wolicie to nazwać. Jeśli to jest stawiany mi zarzut, to jestem winny i jestem z tego dumny”.