Akcja „Wisła”: mordowanie Polaków przez Ukraińców i Rosjan

UPA flaga

Historyk, dr. Lucyna Kuklińska odkryła bardzo ciekawe materiały na temat akcji „Wisła”. Była to akcja masowego wysiedlenia Ukraińców z terenów Polski południowo-wschodniej – obszary na wschód od Rzeszowa i Lublina w latach 1947-1950. 

Ogólny przekaz akcji „Wisła”

„Biuro Polityczne PPR wydało pozwolenie na przeprowadzenie wysiedlenia i ewakuacji ludności ukraińskiej. 

Akcja „Wisła” rozpoczęto o świcie 28 kwietnia 1947 roku. Trwała trzy miesiące. Przebiegała w sposób niezmiernie brutalny i bezwzględny.

Ludność ukraińska zmuszana była do opuszczania swoich domów w ciągu 2-3 godz. Pozwalano jej zabrać jedynie 25 kg ładunku. Wysiedlone wsie rabowano, a następnie palono.

Ukraińców bito i torturowano.

Do akcji przesiedleń skierowano blisko 20 tys. żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, których wspomagała Milicja Obywatelska, Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, oddziały Wojsk Ochrony Pogranicza i Służby Ochrony Kolei.

Z siłami polskimi współpracowali żołnierze czechosłowaccy i sowieccy, blokujący granicę z Polską. 

Akcję „Wisła” zakończono 31 lipca 1947 roku. Wg danych Sztabu Generalnego WP w czasie jej trwania wysiedlono 140 575 Ukraińców, w tym Łemków i członków rodzin mieszanych” – pisze  – dzieje.pl 

Co odkryła pani Lucyna Kuklińska?

Pani Lucyna Kuklińska dotarła do materiałów (dokumenty z grudnia 1944 roku) ze zbiorów byłego Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Omawiane dokumenty dotyczą byłego województwa lubelskiego.

Okazuje się, że ludność ukraińska, związki, politycy, milicja działali przeciwko polskim władzom. Zaskarbili sobie opiekę Sowietów. Najpierw rozmawiali z Niemcami później z Sowietami, omijając polskie władze. Odbywało się to wszystko kosztem polskiej ludności.

Polacy pisali do władzy, że są szykanowani i bestialsko mordowani przez Ukraińców. Prosili o interwencje. Sprawcy złapani przez polską władzę, byli wypuszczani przez Sowietów.

Widzimy tutaj współpracę pomiędzy Sowietami i Ukraińcami.

Ukraińcy opuszczając tereny polskie okradali domy, wywozili wszelkie dobra materialne i często palili wioski.

Mało tego, tysiącami wracali na tereny polskie, z łatwością przechodzili przez sowiecką granicę i palili, rabowali, mordowali Polaków.

Należy również zaznaczyć, że do około 1947 roku władze składały się z poboru przedwojennego. Część z nich była uczciwa, część oczywiście współpracowała i z Ukraińcami i z Sowietami przeciwko Polakom.

Zapraszam na bardzo dobry wywód doktor nauk humanistycznych, pani Lucyny Kuklińskiej:

.

Brzoza Robert RobertBrzoza.pl Polski Portal Informacyjny

Formularz z NeTeSFoto: By Riwnodennyk (Own work) [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons/Robert B.

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Mikołaj Kopernik autor „Rozprawy o urządzeniu monety” napisał:

    „Chociaż niezliczone są klęski, wskutek których zazwyczaj podupadają królestwa, księstwa i rzeczpospolite, to jednak najgroźniejsze są moim zdaniem cztery: niezgoda, śmiertelność, nieurodzajność ziemi oraz spadek wartości monety. Trzy pierwsze są tak oczywiste, że nie ma nikogo, kto by o tym nie wiedział, jednakże czwarta, która dotyczy monety, dostrzegana jest przez niewielu i to jedynie przez najgłębiej myślących, ponieważ nie powoduje natychmiastowego i gwałtownego upadku państwa, ale doprowadza je do tego stanu stopniowo i jakby niewidocznie”.

  • David Rockefeller – „Wspomnienia”, 2005, str.405

    Niektórzy wierzą nawet, że jesteśmy częścią tajnego kabalistycznego stowarzyszenia działającego przeciwko interesom Stanów Zjednoczonych...oraz że w konspiracji obejmującej cały świat zmierzamy do stworzenia jednej globalnej struktury politycznej i ekonomicznej – jednego świata, jeśli tak wolicie to nazwać. Jeśli to jest stawiany mi zarzut, to jestem winny i jestem z tego dumny”.